Motiva Grupi ja Tampere Tehnikaülikooli ühistööna on valminud projekti BUILD UP SKILLS raames energiatõhusa ehitamise juhend. Motiva Grupp (Soome) pakub avalikule haldusele, ettevõtetele, omavalitsustele ja tarbijatele teavet, lahendusi ja teenuseid, mis võimaldavad teha ressursitõhusaid ja jätkusuutlikke valikuid.

Avaldatud "Energiatõhusa ehitamise juhend ehitusobjektil" koondab olulisemad energiatõhusa ehitamise praktilised juhised ehitusobjektile. Juhend on abiks näiteks ehitustöödega tutvumisel või alltöövõtu avakoosolekul. Juhend on mõeldud eeskätt ehitusala oskustööliste täiendkoolituseks, kuid sellest on kasu kõigile, kes ehitamisega tegelevad.

Juhendi on tõlkinud eesti keelde Indrek Peterson, Liina Henning ja Mihkel Kiviste.

  • Loe juhendmaterjali SIIT (PDF, 28 MB)

[ Tagasi ]

Meie saidil kasutatakse küpsiseid. Mõned neist küpsistest on olulised veebisaidi toimimiseks, mõned aitavad arendada ja uuendada veebisaidi sisu ja kasutajakogemust. Võite otsustada, kas lubate küpsiste kasutamise või mitte. Küpsiste keelamise korral ei ole meie veebisaidi kogu funktsionaalsus teie jaoks saadaval.