Toetusvoor avanes 2024.a. aprillikuus ja neil, kelle taotlus rahuldatakse, on töödeks aega kuni 12 kuud.

Kliimaminister on allkirjastanud määruse "Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine", mille alusel jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust. Võrreldes varasema taotlusvooruga muutub toetuse taotlemine lihtsamaks tänu mitmele uuendusele. Esiteks võetakse kasutusele e-toetuste keskkond, tänu millele pole enam dokumente tarvis saata e-postiga. Teiseks kehtestatakse päikesepaneelide ja inverterite taotlemiseks kindlad ühikuhinnad. See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Ühikuhindade puhul ei pea toetuse saamiseks esitama arveid ega maksekinnitusi, vähendades niiviisi bürokraatiat. Oluline on, et paneelid ja inverterid oleksid nõuetekohaselt paigaldatud.

Toetuse kogueelarve on ligi 30 miljonit eurot, mida jagatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Tööde tegemise tähtaeg on 12 kuud, mida võib mõjuval põhjusel kuni 6 kuud pikendada. 

Sarnaselt varasematele voorudele sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud. Osalisel rekonstrueerimisel ehk üksikute tööde tegemisel on toetusmäär üleriigiliselt 20% ja kuni 20 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetusmäär üleriigiliselt 30% ja kuni 20 000 eurot.

[ Tagasi ]

Meie saidil kasutatakse küpsiseid. Mõned neist küpsistest on olulised veebisaidi toimimiseks, mõned aitavad arendada ja uuendada veebisaidi sisu ja kasutajakogemust. Võite otsustada, kas lubate küpsiste kasutamise või mitte. Küpsiste keelamise korral ei ole meie veebisaidi kogu funktsionaalsus teie jaoks saadaval.